MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering heeft onlangs een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven voor het midden- en kleinbedrijf. Onze nationale economie groeit en bloeit als de beste, maar negen van de tien mkb’ers groeien niet of nauwelijks. Vooral bij de kleinere bedrijven neemt de productiviteit af, blijkt uit het jaarbericht 2017 van het comité, De Staat van het MKB 2017.

``Grote firma s zijn geslaagde kleine firma's``

Wil je groeien? Laten we het samen doen.

Het midden- en kleinbedrijf zorgt met 1 miljoen ondernemers voor een grote bijdrage aan de Nederlandse economie: 72 procent van de werkgelegenheid en 62 procent van het bruto binnenlands product. “Maar als we inzoomen op de onderliggende cijfers blijken veel bedrijven, vooral de kleinere, het minder goed te doen”, aldus het comité.

De gunstige totaalcijfers zijn te danken aan een toplaag van innovatieve groeiers, maar onder die toplaag dreigt stagnatie door verouderde businessmodellen, onvoldoende digitalisering, gebrek aan risicodragende financiering en krapte op de arbeidsmarkt.

Heb je hulp nodig bij jouw groeiende bedrijf?

Kennis of vaardigheid ligt aan de basis van de groeipotentie van het ondernemerschap. Deze ondernemers moeten zich meer bewust worden van hun groeipotentie en de uitdaging voelen om stappen te zetten.